Info voor scholen

 

Als leerkracht sta je voor grote uitdagingen. Hoe houd je een klas van soms meer dan 30 kinderen in het gareel? Hoe verdeel je je aandacht? Hoe zorg je ervoor dat de stillere kinderen ook gezien en gehoord worden?

Dat is nog moeilijker als er één of meer kinderen in de klas zitten die meer aandacht vragen doordat ze zich bijvoorbeeld agressief gedragen, zich moeilijk kunnen concentreren of sterk claimend gedrag vertonen. Vaak worden dit soort kinderen probleemkinderen genoemd en krijgen ze een etiketje opgeplakt, bijvoorbeeld ADHD. Regelmatig worden er ook medicijnen voorgeschreven.

In onze optiek bestaan er geen probleemkinderen, alleen maar ouders en kinderen die een probleem hebben. En vaak zijn die problemen oplosbaar met de juiste technieken.

 

Emotieve Therapie kan kinderen (en ouders) begeleiden zodat de problemen verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Begeleiding op school

 

Als leerkracht of mentor kun je ouders attenderen op Emotieve Therapie en deze website. Zijn er meerdere kinderen op één school waarvan de ouders toestemming geven voor een 'supersnelweerlekkerinjevel-sessie' dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden naar de school toekomen. 

 

Lezingen

 

We zijn ook bereid om naar scholen toe te komen om een lezing te geven over Emotieve Therapie aan ouders en leerkrachten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.