Resultaten

 

 
 • Je kind wordt emotioneel stabieler.

 • Angst, boosheid en verdriet keren terug naar ‘normale’ proporties.

 • Je kind krijgt zelfvertrouwen.

 • Je kind wordt socialer.

 • Je kind kan zich beter concentreren.

 • De leerprestaties van je kind verbeteren.

 • Je kind kan weer kiezen voor ander gedrag.

 • Je kind zit weer lekker in zijn vel.

 

Sterke veranderingen

 

De veranderingen zijn vaak zo groot dat je het als ouders en leerkrachten bijna niet kunt geloven. Het gevaar is dan dat je gaat twijfelen aan de ervaringen van je kind en het onvoldoende bevestigt in het nieuwe gedrag. Je blijft het dan zien als ‘probleemkind’. Het is van groot belang dat ouders en leerkrachten hun beeld van het kind bijstellen en het kind positief bevestigen.

Hoe kun je als ouder en leerkracht je kind verder begeleiden na de sessie?

 

 • Bevestig je kind in de stappen die hij maakt en wijs erop dat hij nu kan kiezen voor ander gedrag.

 • Houd rekening met het ego van je kind. Vanuit het ego kan hij kind twijfelen of het probleem echt weg is, daardoor kan hij in gewoontepatronen vervallen. Beloningssystemen die eerst niet werkten, werken nu wel. Spreek samen met je kind af hoe het nieuwe gedrag beloond wordt.

 • Bevestig je kind in beloningsmechanismen in plaats van hem af te wijzen door straf.

 • Focus bij het leren op herhaling van de methode en op het automatiseren van de lesstof.

 • Help je kind zijn werk te structureren en blijf dit ondersteunen. 

 • Inzichtgevend rekenen is complex voor (hoog)sensitieve kinderen omdat ze hun focus er niet bij kunnen houden. Het koopmansrekenen werkt dan vaak beter.

 • Help je kind met het ontwikkelen van het langetermijn geheugen door het maken van uittreksels en deze vijf minuten per dag te lezen tot aan het toetsingsmoment.

 • Mindmaps maken en oefenen met flashcards kunnen ook een goede ondersteuning bieden bij het leren.

 • Lezen en voorlezen.

 • Werk samen met je kind, word een team!